ORCID kæder forskere og forskning sammen

Det Danske ORCID Konsortium – ORCID DK

En sikker identifikation af forskere er i dag vanskelig og ofte umulig. Navnesammenfald, navneændringer og ikke mindst fejl gør identifikationen vanskelig og betyder at der hver eneste dag er forskere, som ikke få anerkendelse får deres arbejde. Det kan have store konsekvenser for forskningsinstitutionerne og universiteterne som kan miste både anerkendelse og penge.

ORCID har etableret en international, uafhængig og ikke kommerciel løsning på identifkationsproblemet. Løsningen har støtte fra etablerede forlag, anerkendte universiteter og bevillingsgivere verden over.

Alle kan frit og gratis registrere sig hos ORCID.org og få et ORCID forsker-ID. ORCIDs værdi er direkte proportionalt med antallet af forskere med et ORCID ID. Derfor har Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker (DEFF) støttet et 2 årigt projekt som vil udbrede anvendelse af ORCID blandt forskere i Danmark. Læs mere om projektet! Start for ORCID udrulningen i Danmark var 1. september 2014. Projektet er nu afsluttet og implementeringen af ORCID i Danmark ledes nu af Det Danske ORCID Konsortium – ORCID-DK.