Fordele ved ORCID

Som forsker oplever du sikkert en gang i mellem, at din forskning bliver blandet sammen med andres, der har et navn der ligner dit. Derfor vil det være praktisk, hvis du let og utvetydigt kan identificere dit forskningsarbejde, hvad enten der er tale om dataset, udstyr, artikler, medieomtale, citationer, eksperimenter, patenter eller notesbøger. Derudover, når man som forsker så også samarbejder på tværs af discipliner, institutioner og landegrænser, bliver man ofte mødt af mange forskelligartede forskningsregistreringssystemer. Den tid man bruger på at indtaste de samme data igen og igen er tidsrøvende, og kan være frustrerende.

ORCID er et åbent, almennyttigt og lokalforankret tiltag i forhold til at etablere og vedligeholde et register over unikke forskeridentifikatorer, og en transparent metode til sammenkædning af forskningsaktiviteter og resultater til disse identifikatorer. ORCID er enestående i sin evne til at række på tværs af faglige discipliner, forskningssektorer og nationale grænser. ORCID er et knudepunkt i forhold til sammenkobling af forskning med rette forsker, som sker ved hjælp af indlejring af ORCID identifikatorer i centrale dele af workflowet, som f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse af forskerprofil, forskningsregistrering, legatansøgninger og ansøgninger om patent.

ORCID tilbyder to kernefunktioner: (1) et register hvor man kan få en unik ORCID identifikator og selv styre en liste over egne aktiviteter; og (2) API’er der understøtter kommunikation og autentifikation systemerne imellem.  ORCID gør sin kode tilgængelig gennem en “open source” licens, og offentliggør en årlig datafil under en CC0 dispensation til gratis download.

ORCID registret er gratis tilgængeligt for enkeltpersoner, der kan få et ORCID forsker ID, styrer deres egen liste over forskningsaktiviteter, og søge efter andre forskere i registret. Organisationer kan ligeledes blive medlemmer og kæde deres poster sammen med ORCID identifikatorer, opdatere deres ORCID fortegnelser, og modtage opdatering fra ORCID, samt registrere deres ansatte og studerende, så de får et forsker ID.