Implementering af ORCID i Danmark

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har bevilget støtte til projektet ”Forskningsdokumentation og kommunikation til støtte for innovation og vækst”, der løber over de næste to år. Projektet har flere delprojekter, hvoraf implementering af ORCID i Danmark er et af disse.

Det første mål for projektet er at etablere et national ORCID konsortium for de deltagende institutioner. Konsortiet er etableret med virkning fra 1. september 2014 og vil løbe frem til 31. marts 2016.  I konsortiet deltager: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Kulturministeriets forskningsinstitutioner (v/Det Kongelige Bibliotek), Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, UC Viden. Konsortiet ledes af Danmarks Tekniske Universitet v/DTU Bibliotek.

Det er projekts målsætning at 80 % af de fastansatte forskere på de deltagende universiteter og institutioner ved projektets afslutning i 2016 skal have et ORCID og dette forsker-ID er registreret i institutionernes forskningsdatabaser (Pure). Udover etableringen af det nationale konsortium har projektet en række konkrete leverancer, som skal være med til at sikre at målsætningen om at 80 % af forskerne har et ORCID ved projektets afslutning:

  • Udvikling af et nationalt implementerings-toolkit, indeholdende procedurer, tekster, skabeloner, markedsføringsmaterialer mv. Formålet er at lette alle institutioners arbejde med implementeringen af ORCID. Websitet ORCID.dk er en del af denne leverance. Udviklingen ledes af Aalborg Universitetsbibliotek (AUB).
  • National supportfunktion. Aalborg Universitetsbibliotek vil også støtte de enkelte institutioners implementeringsarbejde og stå for etableringen og driften af en national supportfunktion for ORCID.
  • De enkelte institutioner vil løbende blive målt i forhold til omfanget af lokale ORCID registreringer. Resultatet vil blive sidestillet med de øvrige deltager i projektet sammen med projektets delmålsætninger om hhv. registrering af 40 %, 60 % og 80 % af forskerne. Formålet er at opnå en venlig kappestrid mellem deltagerne og på den måde skabe et øget incitament for opnåelse af projektets overordnede mål.
  • De deltagende institutioner vil ligeledes blive støtte økonomisk på baggrund af deres indsats og mål opnåelse jf. antallet af ORCID registreringer.
  • Der etableres en national ORCID/forsker database som præsenterer forskere i takt med at de tildeles ORCIDs lokalt, således vil der objektivt kunne måles og vejes om institutionerne opnår deres målsætning og hvordan de enkelte klarer sig i forhold til andre institutioner. DTU Bibliotek vil lede udviklingen af den nationale ORCID/forsker database.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte projektleder Mikael K. Elbæk, DTU Bibliotek

logo-en