– for forskningsinstitutioner

Muligheden for let og præcist at identificere forskere – og kæde den enkelte forsker sammen med den rette forskning – synes at være et tilbagevendende problem blandt forskningsinstitutioner. Hvem er eksperterne? Hvordan laver vi en nøjagtig opgørelse over styrker og svagheder i vores forskning? Hvordan kan man systematisk identificere fakultetets videnskabelige produktion? Hvordan sikre vi at vores institutionelle arkiv er opdateret? Hvordan kan vi få en effektiv rettesnor for fonde og akkrediteringsinstitutioners mangfoldige krav om registrering? Selv hvis man implementerer lokale fakultetsprofiler or forskningsregistreringssystemer, kræver disse hyppig og vedvarende (og ofte manuel) opdatering, og det er ikke altid at informationerne følger forskerne, hvis de flytter mellem institutter og fakulteter. ORCID løser begge problemer. ORCID forsyner den enkelte forsker med et unikt og vedvarende forsker ID. ORCID tilbyder ligeledes mobile fortegnelser, så man kan styre sine forskningsaktiviteter. Desuden samarbejder ORCID med en række interessenter om at integrere ORCID identifikatorer i lokale workflows, f.eks. i forbindelse med manuskripter og legatansøgninger, samt om at understøtte opdateringsprocesserne systemerne imellem.