Hvad er ORCID?

Som forsker bliver du sikkert løbende udfordret, når du skal skelne dine forskningsaktiviteter fra andre, der har et navn der ligner dit. Du har sikkert brug for let og utvetydigt at kunne knytte din identitet sammen med forskningsobjekter som f.eks. dataset, udstyr, artikler, medieindslag, citater, eksperimenter, patenter og noter. I takt med at du samarbejde på tværs af faglige discipliner, institutioner og landegrænser, kommer du i kontakt flere forskelligartede forskningsregistreringssystemer. Den evindelige indtastning af de samme data igen og igen, kan være tidskrævende og til tider frustrerende.

ORCID er en åben, almennyttig, og lokalforankret indsats, der dels tjener det formål at etablere og vedligeholde et register over unikke forskeridentifikatorer, dels at sikre en transparent metode hvorved forskningsaktiviteter og resultater knyttes sammen med disse identifikatorer. ORCID er enestående i sin evne til at gå på tværs af faglige discipliner, forskningssektorer og nationale grænser. ORCID er knudepunktet der knytter forskere sammen med deres forskning gennem indlejring af ORCID identifikatorer i de centrale arbejdsgange f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse af forskerprofiler, indsendelse af manuskript, samt legat- og patentansøgninger.

ORCID tilbyder to kernefunktioner: (1) et register hvori man kan få et unikt forsker ID og varetage en liste over sine aktiviteter, samt (2) API’er der understøtter kommunikation og autentifikation systemerne i mellem. ORCID’s kode tilgængelig gennem en Open Source Licens, og gør en årlig datafil tilgængelig til gratis download via en CCo dispensation.

ORCID’s register er gratis tilgængeligt for enkeltpersoner, der ønsker et ORCID forsker ID, at styre deres fortegnelse over forskningsaktiviteter, samt at søge efter andre forskere is registret. Organisationer kan blive medlemmer, hvis de ønsker at linke deres poster til ORCID forsker ID’er, at opdatere ORCID poster, at modtage opdateringer fra ORCID, eller for at registrere deres ansatte og studerende så de får et ORCID forsker ID.

Posterne i ORCID’s register indeholder ikke personfølsomme oplysninger, men blot information vedrørende navn, email, organisation og forskningsaktiviteter. ORCID har naturligvis fuld forståelse for den enkeltes behov for at kunne styre deling af egne data, og tilbyder derfor redskaber der kan være behjælpelige til at styre datasikkerheden.

Få mere at vide om ORCID

ORCID Privacy Policy