– ansøgninger om forskningsmidler

Det er en tilbagevendende udfordring for bevillingsinstitutioner at holde rede på resultaterne og udbyttet af den forskning de financierer. Det at forstå betydningen af forskningsbevillingerne er helt afgørende for at kunne lægge en bevillingsstrategi, et bevillingsprogram, samt mulighed for tilretning af disse. ORCID giver dig et fundament ud fra hvilket du kan tage udfordringen op, ved at tilbyde et register over unikke og vedvarende forsker identifikatorer samt metoder til at sammenkæde digitale forskningsobjekter. Bevillingsinstitutioner kan integrere ORCID identifikatorer i deres arbejdsgange – f.eks. i forbindelse med legat- og bevillingsansøgningsprocesser og efterfølgende statusrapporter. Kombineret med tilsvarende indsatser fra forskningsinstitutioner og forlag, vil en indlejring af ORCID identifikatorer i arbejdsgangene gøre det muligt at sammenkæde samtlige bidrag fra en forsker gennem hele dennes karriere. Øget præcision og gennemsigtighed i forskningsbevillinger, og de derpå følgende resultater, kan forbedre informationen vedrørende global forskning og udviklingen af ressourcestrømme, hvilket er helt afgørende for bevillingsinstitutionernes GAB-analyse og strategi.