Når du publicerer

Hvis din forskning skal være synlig, og skille sig ud fra mængden, skal du som forfatter også skille dig ud!

I forlagsbranchen løber man dagligt ind i sager vedrørende forfatterskab og ophavsret. Hvem skal stå som forfatter? Hvordan sikrer man passende anerkendelse af forfattere? Hvordan skelner man mellem forfatteransvar

Hertil knytter sig også en interessekonflikt vedrørende indberetning: hvem skal indberette hvad, og i hvilken sammenhæng? For eksempel er vedligeholdelse af forfatterdatabaser et tilbagevendende problem for forlagene, fordi der for mange tidsskrifters vedkommende er tale om dublerede poster, der kræve løbende opdatering og præcisering. Der er et behov for nøjagtige forfatterdatabaser, så man kan få overblik over en forfatters historie, for at kunne udføre præcise navnesøgninger, og for at kunne fremfinde og styre anmeldere.

Metadata er upræcise

Et andet problem er bearbejdning af metadata i referencedelen af de godkendte publikationer; pga. manglende forfatteridentifikatorer kræver disse metadata manuel præcisering af hvilke forfattere der hører til hvilke artikler. ORCID tilbyder et centralt register over forskere på tværs af fagområder, arbejdspladser, sektorer og nationale grænser. Netop fordi ORCID understøtter linkning på tværs af flere forskellige dataset, kan et sådant register fungere som omstillingsbord for såvel forskere som forlægger, når det handler om at følge og styre udbredelsen af forskningsresultater.